Opdracht : Afbraak bestaande woning en nieuwbouw - afwerking ( sleutel op de deur ) Lijnwinkel en burelen 

Opdrachtgever : Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn